+48 22 482 02 00 ads@adsonline.pl

Nasze usługi

Zakres oferowanych usług jest uzależniony i dostosowany do potrzeb konkretnego klienta. Po zapoznaniu się z rodzajem oraz ilością dokumentacji przygotowywana jest oferta indywidualna.

Wariant pierwszy

Przyjęcie zasobu klienta do archiwum, archiwizacja jednostek archiwalnych dokument/teczka/segregator, dostęp na żądanie do oryginału lub scanu dokumentacji.

Wariant drugi

Przyjęcia zasobu klienta do archiwum, skanowanie wybranych dokumentów na wejściu, archiwizacja dokumentów, dostęp on-line do zeskanowanej dokumentacji, dostęp na żądanie do oryginału lub scanu pozostałych dokumentów/teczek/segregatorów.

Wariant trzeci

Przyjęcie zasobu klienta do archiwum, skanowanie wszystkich dokumentów na wejściu, archiwizacja dokumentów, dostęp on-line do pełnej dokumentacji

Usługi towarzyszące

ADS świadczy również szereg usług dodatkowych, takich jak:

Udostępnianie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej,

Transport dokumentacji z/do placówki klienta,

Masowe skanowanie dokumentacji z wykorzystaniem OCR (Optical Character Recognition)

Porządkowanie dokumentacji kategorii A i B,

Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów,

Zakup i dostarczenie materiałów archiwizacyjnych (pudła, segregatory, barkody),

Brakowanie i niszczenie dokumentów,

Wykonywanie kopii wskazanych dokumentów,

Dostęp do aplikacji on-line umożliwiającej wgląd oraz zamawianie dokumentów,

Rejestrowanie dokumentów w systemach klienta.

Trimdoc®

Technologia kodów kreskowych

Zamawianie dokumentów realizowane jest systemowo przez aplikację ADS TrimDoc® przez upoważnionych pracowników klienta.
Aplikacja TrimDoc® działa w oparciu o jednowymiarowe kody kreskowe. Dzięki zastosowaniu kodów kreskowych możliwa jest szybka, łatwa oraz bezpieczna rejestracja i identyfikacja jednostek magazynowych oraz obiektów w systemie.

Zalety zastosowania kodów kreskowych:

  • Unikatowe oznaczenie w systemie każdej zarejestrowanej jednostki;
  • Możliwość łatwego zlokalizowania jednostki;
  • Monitorowanie obiegu każdego oznaczonego kodem kreskowym obiektu;
  • Możliwość rozróżnienia za pomocą typu kodu kreskowego poszczególnych jednostek magazynowych lub obiektów na wielu poziomach.
ŁADOWANIE