Consulting

INFORMACJA TO PIENIĄDZ. ZNAJOMOŚĆ NAJLEPSZYCH PRAKTYK TO DROGA DO DOBREGO WDROŻENIA.

Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Analizujemy procesy, rekomendujemy zmiany i pomagamy w wyborze sprawdzonych i optymalnych rozwiązań. Nie mamy oporów przed rozliczeniem nie za wykonaną pracę ale za osiągnięte wyniki. 

Jednym z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed organizacjami w czasie  słabnącej koniunktury gospodarcze jest optymalizacja procesów biznesowych. Firmy poszukują możliwości uzyskania  lepszych efektów, przy jednoczesnym zaangażowaniu mniejszej ilości zasobów – zwłaszcza czasu i pieniędzy.  Jednym ze sposobów podniesienia efektywności reorganizacja procesów biznesowych i dostosowanie organizacji do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Wielu firmom pomogliśmy istotnie usprawnić procesy w obszarach od administracji, przez sprzedaż, obsługę klienta, aż po księgowość. Nasze podejście to gruntowne zrozumienie istniejących procesów i ocena ich rzeczywistej efektywności. W kolejnym etapie bazując na najlepszych praktykach i doświadczeniu wielu zrealizowanych projektów opracowujemy nowe podejście do realizacji procesów oraz szczegółowy plan ich wdrożenia.

Kontakt z konsultantem

Zapytanie ofertowe

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą ADS. Proszę o podanie nr telefonu kontaktowego bądź adresu e-mail, a nasz konsultant skontaktuje się z Państwem. więcej