Elektroniczna archiwizacja dokumentów

Informacja to pieniądz. Sprawny dostęp do informacji oraz minimalizacja kosztów wymiany danych to klucz do zarabiania pieniędzy.

Platforma TrimDoc® – to autorskie narzędzie informatyczne pozwalające na przetwarzanie wszelkich pism powstających w organizacjach w celu ich uporządkowania a także zwiększenia efektywności działania całej firmy. Digitalizacja dokumentów a następnie przechowywanie ich w archiwum elektronicznym dotyczy zarówno pism wewnętrznych dotyczących współpracy różnych obszarów funkcjonalnych organizacji, jak również tych napływających z otoczenia (może obejmować np. skanowanie faktur, zamówień od klientów, listów i inne) niezależnie od formy i źródła pochodzenia: mail, fax, list, serwis www.

Platforma TrimDoc® pozwala na płynne przejście na pracę na dokumencie multimedialnym, bez konieczności ponoszenia żadnych inwestycji. Archiwum elektroniczne zapewnia znaczne usprawnienie przepływu danych w firmie i redukcję przepływu pism w wersji papierowej. Rozwiązanie to umożliwia przechowywanie danych w jednym miejscu, co zwiększa ich bezpieczeństwo oraz zapewnia szybki i swobodny dostęp do nich wielu użytkownikom. Możliwość współdzielenia dostępu do pliku przez wielu użytkowników z dowolnej lokalizacji wspiera skutecznie realizację zadań. Eliminuje to konieczność wielokrotnego kopiowania pisma, co przynosi znaczące oszczędności i skraca czas potrzebny na wymianę informacji.

Kontakt z konsultantem

Zapytanie ofertowe

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą ADS. Proszę o podanie nr telefonu kontaktowego bądź adresu e-mail, a nasz konsultant skontaktuje się z Państwem. więcej