POIG

ue

Przedsiębiorstwo Arteria Document Solutions Sp. z o.o. jest beneficjentem w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Realizacją projektu w ramach działania 8.2 Wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu B2B,

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pt.

Wdrożenie zaawansowanego systemu do automatyzacji procesów zarządzania, procesowania i archiwizowania dokumentów w ramach współpracy B2B

 

Wartość Projektu: 1 317 960,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 559 121,50 PLN
Okres realizacji: 12.2013 - 09.2014

Zapytanie ofertowe

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą ADS. Proszę o podanie nr telefonu kontaktowego bądź adresu e-mail, a nasz konsultant skontaktuje się z Państwem. więcej