Sektor bankowy

 
OBSŁUGA UMÓW KREDYTOWYCH
 • Centralizacja procesu obsługi wniosków kredytowych, umów depozytowych, kart wzoru podpisu
 • Przetwarzanie dokumentów: przyjęcie, skanowanie, odczyt danych, zasilanie systemów biznesowych Banku
 • Uruchomianie procesów merytorycznych po stronie Banku
 • Archiwizacja oryginałów dokumentów 
KANCELARYJNA OBSŁUGA KORESPONDENCJI
 • Centralizacja procesu obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Standaryzacja procesu: przyjęcie, sortowanie, rejestracja w systemie, dystrybucja w formie papierowej i elektronicznej
 • Skanowanie dokumentów i odczyt danych
 • Zasilanie systemów biznesowych Banku
ZARZĄDZANIE ARCHIWUM
 • Przejęcie zasobu archiwalnego: pakowanie, rejestracja w systemie i bezpieczne składowanie
 • Dostarczanie oryginałów dokumentów w uzgodnionych trybach (oryginały i elektroniczne kopie)
 • Brakowanie dokumentacji
 • Niszczenie dokumentacji po upłynięciu terminu ważności prawnej i operacyjnej
WERYFIKACJA UMÓW TELESPRZEDAŻY
 • Centralizacja procesu przetwarzania dokumentów
 • Przyjęcie korespondencji od kurierów
 • Sortowanie na kategorie
 • weryfikacja formalna
 • Odesłanie niepoprawnych umów do uzupełnienia
 • Skanowanie, indeksowanie, udostępnienie obrazów
 • Obsługa wyjątków
 • Archiwizacja oryginałów

Zapytanie ofertowe

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą ADS. Proszę o podanie nr telefonu kontaktowego bądź adresu e-mail, a nasz konsultant skontaktuje się z Państwem. więcej