Sektor ubezpieczeniowy

WSPARCIE PROCESU LIKWIDACJI SZKÓD
 • Centralizacja procesu obsługi dokumentacji
 • Kompletowanie dokumentacji: przyjęcie, rejestracja, skanowanie i indeksowanie dokumentów
 • Uruchomianie procesu po stronie klienta
 • Archiwizacja dokumentów po wypłacie roszczenia
KANCELARYJNA OBSŁUGA KORESPONDENCJI
 • Centralizacja procesu obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Standaryzacja procesu: przyjęcie, sortowanie, rejestracja w systemie, dystrybucja w formie papierowej i elektronicznej
 • Skanowanie dokumentów i odczyt danych
 • Zasilanie systemów biznesowych Towarzystwa obrazami dokumentów i danymi
ZARZĄDZANIE ARCHIWUM
 • Przejęcie zasobu archiwalnego: pakowanie, rejestracja w systemie i bezpieczne składowanie
 • Dostarczanie oryginałów dokumentów w uzgodnionych trybach (oryginały i elektroniczne kopie)
 • Brakowanie dokumentacji
 • Niszczenie dokumentacji po upłynięciu terminu ważności prawnej i operacyjnej

Zapytanie ofertowe

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą ADS. Proszę o podanie nr telefonu kontaktowego bądź adresu e-mail, a nasz konsultant skontaktuje się z Państwem. więcej